بعد از دانلود فایل زیر، آن به حافظه دستگاه خود کپی نمایید و سپس فایل را از حالت فشرده خارج نمایید. فایلها در پوشه ای به نام SmartMafatih منتقل میشوند که می توانید از آن استفاده نمایید.