بعد از دانلود فایل زیر، آن به حافظه دستگاه خود کپی نمایید و سپس فایل را از حالت فشرده خارج نمایید. فایلها در پوشه ای به نام SmartQuranStudent منتقل می‌شوند که می‌توانید از آن استفاده نمایید.