پس از این که به کمک گوش دادن، روخوانی و تکرار آیات قرآن، توانستیم آنها را حفظ کنیم؛ لازم است آموخته های خود را با مرور و خودآزمایی، تثبیت کنیم. برای این کار هم ابزار مناسبی برای شما آماده کرده ایم.
مراحل زیر را انجام دهید:
1- به صفحه ای که در حال حفظ آن هستید بروید.
2- وارد «تنظیمات» برنامه شوید.
3- به بخش «متن» بروید.
4- گزینه «تمرین حفظ» را فعال کنید.
در این حالت، متن آیات در صفحه مخفی می شوند و فقط شماره آیه ها قابل مشاهده است. حالا تلاش کنید متن هر آیه را از حفظ بخوانید…
با لمس کردن شماره آیه، می توانید متن آیه مخفی شده را ببینید و صوت آن را بشنوید.