گوشی یا تبلت خود را به قلم هوشمند قرآنی تبدیل کنید!

تنها قرآن اندرویدی با قرائت کلمه به کلمه، نمایش عثمان طه در ۲ حالت ۱۵ سطری و آزاد (با امکان تغییر اندازه) و امکانات ویژه حفظ