آموزش حفظ قرآن، به کمک قلم هوشمند

برای شما امکانات ویژه ای جهت حفظ قرآن آماده شده است که آموزش استفاده از آن تقدیم شما می گردد.
زمانی که قصد دارید قسمتی از قرآن را حفظ کنید، به تکرار آیات نیاز دارید. در حالت اول نیاز دارید که صوت هر آیه، بیش از یک بار برای شما پخش شود. (مثلا 3 بار تکرار) برای این کار، مراحل زیر را طی کنید:
1- به «تنظیمات» وارد شوید.
2- در بخش «صوت» و زیر مشخصات قاری، «تعداد تکرار» را تغییر دهید.
نوع دیگر تکرار این است که فقط صوت یک محدوده خاص پخش شود و پس از رسیدن به آخرین آیه ای که در حال حفظ هستیم، مجددا صوت از اولین آیه پخش شود. این امکان ویژه هم در برنامه موجود است.
در آموزش قبلی، نحوه پخش صوت محدوده خاص(دلخواه) بیان شد. در پنجره مشخص کردن محدوده دلخواه صوت می توانید «تعداد تکرار محدوده» را مشخص کنید تا این امکان هم فعال شود.

photo_2017-07-07_17-59-34