یکی از امکانات قلم هوشمند قرآن کریم، «پخش پیوسته صوت محدوده خاص» است که به شما در جزءخوانی کمک می کند.

برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید.
ابتدا از طریق فهرست جزءها، وارد جزء مورد نظر خود شوید. سپس:
1- دکمه پخش(گوشه پایین سمت چپ) را لمس کنید.
2- در پنجره باز شده، گزینه پایان جزء را لمس کنید. (می توانید با لمس علامت 3خط افقی محدوده ابتدا و انتهای دلخواه دیگری را انتخاب کنید.)
3- دکمه پخش را لمس کنید.

چند نکته:
– اگر در هنگام پخش نیاز به توقف بود، دکمه توقف (گوشه پایین سمت چپ)را لمس کنید. برای ادامه پخش محدوده بعد ازتوقف دوباره دکمه پخش را لمس کنید.

– با لمس تصویر قاری، می توانید قاری دلخواه خود را انتخاب کنید. در برنامه 2قرائت تحدیر (تندخوانی) وجود دارد که با برچسب بنفش رنگ در فهرست قاریان مشخص شده اند.

– لازم است صوت قاری مورد نظر یک بار به دستگا شما وارد شود یا دانلود شود.

photo_2017-07-03_15-51-47